تکریم ارباب رجوع

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • *یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  دانشجو
  استاد
  کارمند
  2
 • تلفن تماس*نام کامل
  3
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  4
 • شکایت از*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  اساتید
  مراکز علمی کاربردی
  دانشگاه علمی کاربردی استان سمنان
  5
 • متن شکایت*توضیح بیشتر
  6