اخبار

افتتاح دبیرخانه پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت علمی کاربردی /  نشست شورای هماهنگی و فرهنگی منطقه چهار دانشگاه به میزبانی استان قم برگزار شد
افتتاح دبیرخانه پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت علمی کاربردی / نشست شورای هماهنگی و فرهنگی منطقه چهار دانشگاه به میزبانی استان قم برگزار شد

افتتاح دبیرخانه پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت علمی کاربردی / نشست شورای هماهنگی و فرهنگی منطقه چهار دانشگاه به میزبانی استان قم برگزار شد

ادامه مطلب