مصاحبه دکتر امید در خصوص کاربردی کردن رشته های دانشگاهی

مصاحبه دکتر امید در خصوص کاربردی کردن رشته های دانشگاهی

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۹ کد : ۴۵۲۲۴ اخبار

مصاحبه دکتر امید در خصوص کاربردی کردن رشته های دانشگاهی

http://www.telewebion.com/episode/2081763


نظر شما :