برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین حراست مراکز علمی – کاربردی استان سمنان

برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین حراست مراکز علمی – کاربردی استان سمنان

۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۸ کد : ۴۶۱۱۴ اخبار
برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین حراست مراکز علمی – کاربردی استان سمنان

در تاریخ 10/6/98 جلسه هم اندیشی حراست های مراکز علمی کاربردی استان با حضور ریاست محترم حراست کل استان سمنان  جناب حاج آقا منصوری و ریاست محترم واحد استان سمنان جناب دکتر بهرامی نسب و مسئولین حراست مراکز برگزار گردید.

در این جلسه ریاست محترم دانشگاه ضمن خیر مقدم به مهمانان ، برگزاری این جلسات را موثر و مفید توصیف کردند و اظهار داشتند که به سبب اینگونه جلسات و هم اندیشی هاست که شاهد ارتقاء جایگاه و توانمند سازی بیشتر حراست ها خواهیم بود که از جمله نتایج آن را می توان به برگزاری آزمون های متمرکز کشوری و کسب رتبه اول استان سمنان در این خصوص دانست.

همچنین به نظارت حراست ها در جذب و به کارگیری اساتید نخبه و سالم در مراکز استان تاکید داشتند.

در ادامه جناب حاج آقا منصوری ریاست حراست کل استان سمنان به تبیین ویژگی های یک مسئول حراست پرداختند و اظهار داشتند که از جمله ویژگی های یک نیروی حراست عمل به شرع و قانون ، از جنس مردم بودن ، تدبیر داشتن ، اقتدار  ، داشتن روحیه ایثارگری ، بازوی مدیر بودن ، رفتار تعاملی با دانشجویان و جذب حداکثری آنان و داشتن روحیه جهادی و انقلابی اشاره داشتند.

همچنین از آقای دوست محمدی رئیس حراست واحد استان سمنان به سبب عملکرد در حوزه دانشگاهی  و انجام امورات محوله از جمله بررسی تعداد قابل ملاحظه تعیین صلاحیت عمومی اساتید استان تقدیر و آن را نمونه ای از کار جهادی توصیف کردند.

در ادامه نیز مباحث کارگاهی و آموزشی در خصوص بررسی اصول حراستی توسط جناب آقای استاد اعیانی    ارائه گردید.


نظر شما :